VISION

VÄRDEGRUND

ÄNDAMÅL

VISION

Med hopp räddar vi liv och Suicide Rescue skall därför likt en lysande stjärna på himlen hjälpa människor att navigera rätt i livet samt hjälpa dem att gå från mörker till ljus, från ensamhet till gemenskap, från uppgivenhet till möjlighet och framtid.

VÄRDEGRUND

Suicide Rescue är en organisation som alla människor, oavsett etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning och samhällsstatus, är välkomna att stödja som medmänniska, medlem, volontär, medarbetare, gåvogivare, sponsor, partner eller på annat sätt som tar tillvara på den enskilda individens erfarenhet , kunskap och energi.

Det står vem som helst, oavsett religiös, politisk eller filosofisk uppfattning att stödja organisationen i dess livsviktiga arbete, då självmord är något som drabbar oss alla på ett eller annat sätt. Under inga omständigheter kommer dock åsikter, attityd eller ett agerande som är kränkande, nedlåtande, diskriminerande eller exkluderande accepteras inom organisationen.

Suicide Rescue skall främja en ”Vi-känsla” och uppmuntra våra medlemmar till att inom organisationen vilja engagera sig på ett sätt som känns givande för den enskilda individen samt värnar om och tar tillvara på sin likväl andras energi och välmående.

Suicide Rescue skall vara en ansvarsfull och demokratisk organisation, där vi tillsammans tar till vara på den goda viljan av att vara med och göra skillnad och där initiativ under eget ansvar uppmuntras. Inom Suicide Rescue hör varken elitism eller paternalism hemma. Oavsett utbildning eller yrkestitel skall alla medlemmar känna sig välkomna, värdefulla och uppskattade.

Suicide Rescue skall aktivt och inom hela organisationen använda sig av en processbaserad verksamhetsutveckling tillsammans med andra framgångsrika metoder och verktyg som främjar samt effektiviserar organisationen i sitt viktiga arbete.

Suicide Rescue skall riva trösklar, bygga broar, främja långsiktiga och sunda relationer där den enskilde individen både får och ger samt tillsammans är delaktig i att åstadkomma förändring.

Suicide Rescue skall verka globalt och vara drivande i att bygga upp ett modernt nätverk fyllt av kreativitet, professionalism, innovation och som andas hopp, inspiration och glädje liksom en tro på att var och en av oss, tillsammans kan åstadkomma förändring – på riktigt!

ÄNDAMÅL

Suicide Rescue är dedikerad till att arbeta aktivt med att förhindra självmord och rädda liv genom att på ett både professionellt och affärsmässigt sätt främja kunskap, initiativ, verktyg och metoder som stärker en positiv psykisk och mental hälsa.

Organisationen skall finnas till för alla oavsett ålder, med fokus på barn och unga, HBTQ-personer och nationella minoriteter som exempelvis våra samer. Därutöver skall Suicide Rescue även motverka tabu och stigmatisering samt främja ett samhälle där vi både ser och talar med varandra om såväl psykisk hälsa som självmord på ett naturligt, öppet och fördomsfritt sätt.