Att hjälpa någon

Slide background

Att prata om självmord

är ett skydd för liv

-Du kan hjälpa någon som tänker ta sitt liv!

1. Gör någonting nu
2. Var medveten om dina egna reaktioner
3. Var tillgänglig
4. Fråga om självmord
5. Kontrollera säkerhet

6. Fatta beslut om vad du ska göra och hur ni ska lösa den nuvarande situationen
7. Här finns stöd och hjälp
8. Förmedla hopp - trösta - be om ett löfte
9. Ta hand om dig själv
10. Stanna kvar

 • 1. GÖR NÅGONTING NU

  Du kan rädda liv genom att räcka ut en hjälpande hand. Förutsätt inte att det blir bättre/går över utan hjälp eller att han/hon söker hjälp på egen hand.

 • 2. VAR MEDVETEN OM DINA EGNA REAKTIONER

  En vanlig reaktion är rädsla och en impuls att ignorera situationen och hoppas på att den går över av sig själv. Om du reagerar så kan det vara bra att ta hjälp av någon du litar på för att kunna återfå möjligheten att vara till stöd. Du kan också få ett behov av att hitta en snabb lösning för att få henne/honom att må bättre.

 • 3. VAR TILLGÄNGLIG

  Tillbringa tid tillsammans med honom/henne och visa omsorg och omtanke utan att vara dömande, arg eller upprörd. Be honom/henne berätta – lyssna noga. En del problem känns mer hanterbara när man har satt ord på dem.

 • 4. FRÅGA OM SJÄLVMORD

  Det enda sättet att ta reda på om någon tänker på självmord är att fråga om det. Det kan kännas svårt, men du visar att du har lagt märke till något och har lyssnat.

  Att tala om självmord kommer inte väcka den björn som sover, det uppmuntrar istället till att tala om känslorna och känns ofta som en lättnad. Det är endast genom att samtala med personen om vad det är som pågår som denne kan fås att söka den hjälp som behövs.

  Gör inte någon överenskommelse om att någons självmordstankar skall vara en hemlighet.

 • 5. KONTROLLERA SÄKERHET

  Om någon tänker ta sitt liv är det viktigt att veta hur mycket och länge dessa tankar funnits. Du kan till exempel ställa följande frågor:

  Har du tänkt ut hur och när du skall begå självmord?

  Har du tillgång till medel eller tänkt skaffa dig medel för att utföra din plan?

  Vilken hjälp har du tillgång till för att kunna må bättre och känna dig tryggare?

  Fråga också hur du kan hjälpa och stötta honom/henne för att få stöd, livsglädje och kraft hos familj, vänner, husdjur, religiösa övertygelser, egen inre styrka.

 • 6. Fatta beslut om vad du skall göra och hur ni skall lösa den nuvarande situationen

  Nu när du har tagit reda på hur det står till med hans/hennes säkerhet, är det dags att tillsammans diskutera nästa steg. Du kan behöva hjälp av andra för att uppmuntra honom/henne att skaffa professionell hjälp – eller att ta ett första steg till hjälp från exempelvis en partner, föräldrar eller nära vänner.

 • 7. Här finns det stöd och hjälp

  Vårdcentral eller annan läkarmottagning

  Psykiatrisk mottagning

  Personal på skola: lärare, skolsköterska, psykolog, socionom, husmor, skolvärdinna, fritidspersonal

  Ungdomsmottagning

  Präst, diakon

  Du kan hjälpa personen att förbereda sig inför samtalet när han/hon har bestämt sig för att tala med någon. Erbjud dig att följa med. Efter samtalet måste du kontrollera att frågan om självmord togs upp samt fråga vilken hjälp som erbjöds. Hjälp personen att följa upp de rekommendationer som givits.

 • 8. Förmedla hopp - trösta - be om ett löfte

  Självmordstankar återkommer ofta och när de gör det är det viktigt för personen i fråga att be om hjälp och berätta för någon om sina känslor. Be personen lova att be om hjälp. Det gör det mer sannolikt att han/hon faktiskt gör det. Visa ditt engagemang och din vilja att förstå – förmedla hopp.

 • 9. Ta hand om dig själv

  Du som hjälper någon som har självmordstankar måste se till att ta hand om dig själv. Det är känslomässigt påfrestande att vara ett stöd till någon som är självmordsbenägen, särskilt under en längre tid. Se till att inte vara ensam om detta, att du har någon att tala med, till exempel vänner, familj eller någon som är professionell.

 • 10. Stanna kvar

  Självmordstankar försvinner inte utan att den självmordsnära personen upplever någon form av förändring i livet. Livssituationen, känslorna och tankarna kring suicid kan förändras. Upplevelsen av stöd kan vara en hjälp att hantera självmordstankarna. Det är viktigt att familj, vänner och andra viktiga personer finns kvar på ett aktivt sätt. Självmordstankar försvinner inte av sig själva. Man behöver hjälp att ta sig ur självmordstankar. Du kan hjälpa!

Informationen är inhämtad från:

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) och framtagen av:
HFS: Hälsobefrämjande sjukhus och vårdorganisationer
i samarbete med Akademiska sjukhuset, Västerbottens läns landsting
och Landstinget i Östergötland. Baserad på foldern ”Att prata om självmord är ett skydd för livet”.


Suicide Rescue, Brantingsgatan 29, S-115 35 Stockholm. Kontakt: hello (snabel-a) suiciderescue.se © Copyright 2013-2021 | Tillsammans förhindrar vi självmord och räddar liv!