Suicide Rescue är en ideell organisation som arbetar aktivt för att förhindra självmord. Vårt fokus ligger på barn, ungdomar, unga vuxna och HBTQ, men vi finns för alla som går i självmordstankar.

Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där Suicide Rescue:

pro-aktivt söker upp och tar kontakt med personer som gett uttryck för att de funderar på eller bestämt sig för att ta sitt liv.

erbjuder stöd till den i behov av att prata med en medmänniska som lyssnar.

verkar för att stärka den mentala och psykiska hälsan med olika individanpassade insatser och verktyg .

Via Självmordslinjen och på telefonnummer 90101, kan du som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar få stöd. Du når Självmordslinjen via telefon 90101, chatt eller mejl. De har öppet dygnet runt, varje dag. Självmordslinjen drivs av föreningen MindVid behov av akut hjälp, ring alltid 112.

Genom att uppmuntra till att våga prata om självmord hoppas vi kunna bidra till en öppnare och mer fördomsfri bild av något som tar fler människors liv idag än trafikolyckor. Vi arbetar också för att minska den skam som råder kring psykisk ohälsa och för att förstärka de positiva möjligheter varje människa har.

Som medmänniska kan du hjälpa till genom att gilla oss på Facebook – tillsammans kan vi förhindra självmord och rädda liv!