Gjennom Suicide Rescue kan du være med å gjøre en forskjell på flere ulike måter:

 • Som støttemedlem

  Suicide Rescues virksomhet er helt avhengig av støttemedlemmer, frivillige donasjoner og testamenter fra privatpersoner, organisasjoner og bedrifter. Gjennom å bli støttemedlem er du med å sikrer at vi kan fortsette vårt livsviktige arbeid. Takk for støtten!

 • Som frivillig

  De støttemedlemmene som kjenner at de har et ønske om å være aktive og vil gjør en forskjell er velkomne til å sende inn en søknad om å bli frivillig. Som frivillig i Suicide Rescue forsøker vi å matche hva du brenner for med de arbeidsoppgavene vi først og fremst trenger frivillige til. Dette gjør vi for inspirere deg til å holde på engasjementet ditt og aktivt være med å gjøre en forskjell.

  For å kvalitetssikre at du som frivillig har en grunnleggende forståelse for psykiske helseplager og selvmord tilbyr vi deg, kostnadsfritt å være med på Suicide Rescues webbaserte online-introduksjon. Etter å ha gjennomført opplæringen blir du en av våre sertifiserte førstehjelpere, og får et personlig diplom.

  Vi syntes også det er viktig at de som viser interesse og engasjement også får medbestemmelsesrett. Derfor har alle Suicide Rescues frivillige stemmerett og dermed en unik mulighet til å være med å påvirke organisasjonens fremtid, ikke bare på det tradisjonelle årsmøtet, men kontinuerlig, hele året – Det er det vi mener er en virkelig demokratisk organisasjon.

 • Som medarbeider

  I en organisasjon med store ambisjoner og høye forventninger, slik som vi har i Suicide Rescue, kreves det i blant ekspertise og nøkkelkompetanse som man ikke alltid finner hos våre fantastiske frivillige. Det kan da i stede bli aktuelt å finne forskjellige medarbeidere med kompetanse innenfor ulike områder. I oppbyggningsfasen kommer medarbeiderne våre til å jobbe ideelt, men vi håper at vi i fremtiden skal kunne ansette medarbeidere og gi dem lønn for det arbeidet og det ansvaret det er å inneha en stilling i Suicide Rescue.

 • Som hverdagshelt

  I Suicide Rescue har ikke utdanning eller tittel noe å si, for oss er alle mennesker like viktige. Derfor kaller vi ambassadørene våre for hverdagshelter, som på ulike måter, utfra individuelle forskjeller og forutsetninger er med å gjøre en konkret forskjell. Det kan være gjennom å synliggjøre Suicide Rescue på steder, plasser og i sammenhenger som vi ellers aldri hadde kunnet syntes i. Eksempelvis på oppslagstavler i butikker, på lokale bibliotek, i skolen eller på ditt lokale NAV-kontor. Kanskje du er god på å undervise eller forelese? Jobber innenfor TV, radio eller andre media, redaksjonelt som journalist, kommentator eller blogger. Lager musikk eller film. Uansett kommer vi gjennom ditt og andres engasjement til å få fler til å prate om selvmord og kanskje også engasjere seg i organisasjonen. I Suicide Rescue kan alle være med å gjøre en forskjell, alle kan bli en hverdagshelt, og sammen er vi med på forhindre selvmord og redder liv.

Hvordan kunne du tenke deg å gjøre en forskjell? Kontakt oss!

 

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.