Hjälp mot självmord

Slide background

Att prata om självmord

är att värna om livet

-Du kan hjälpa någon som funderar på att ta sitt liv.

Läs våra tips här.

- Tillsammans kan vi rädda liv!

Varför tänker någon på självmord?

En människa som har självmordstankar känner sig ofta isolerad och ensam och kan uppleva att inget och ingen förstår den psykiska smärta denne går igenom och att inget kan hjälpa en.
När man inte kan se något annat sätt att handskas med denna förtvivlan och smärta, kan självmord ses som den enda utvägen.


Riskfaktorer och varningssignaler

Kritiska livshändelser som kan trigga igång självmordstankar:

– Förlust av en närstående, en relation, ett arbete, status eller pengar.
– En större besvikelse, misslyckad examen eller tentamen, utebliven befordran, mobbning, kränkning.
– Sjukdom som depression, psykoser, allvarliga kroppsliga sjukdomar, missbruk.

Förändringar i beteendet:

Var alltid uppmärksam på om någon du känner inte längre är sig lik eller får dig att känna dig orolig. Om personen är lynnig i humöret, ledsen och tillbakadragen, talar om hopplöshetskänslor, känner sig hjälplös och värdelös, inte längre bryr sig lika mycket om sitt utseende, uttrycker tankar om döden genom teckningar, berättelser, sånger och tar avsked av folk i sin omgivning och/eller ger bort ägodelar. En del ägnar sig också åt riskfyllt och självdestruktivt beteende.

Observera även att självmordsnära personer ibland kan upplevas som ovanligt lugn av sin omgivning. Var uppmärksam på detta då det kan tyda på ett tyst beslut att fullfölja sin självmordsplan.

Vad kan man göra för att hjälpa?

De flesta som tänker på att ta sitt liv, tar sig igenom den krisen. Hjälp och stöd från familj och vänner samt professionella är ofta en viktig del i det. Här kommer några råd:

1. Bedöm situationen, ta kontakt
2. Lyssna öppet och fördomsfritt
3. Erbjud stöd och information
4. Uppmuntra personen att söka professionell hjälp
5. Stöd personen att skaffa andra hjälpresurser

Här kan du få hjälp!

Klicka här för livsviktiga telefonummer och länkar dit man kan vända sig för att få hjälp!

SOS ALARM

SOS Alarm
Om du befinner dig i en akut farlig situation eller misstänker att någon är på väg att ta livet av sig, kan du alltid ringa 112, dygnet runt alla dagar.
Då kan bland andra räddningstjänsten rycka ut.Suicide Rescue, Brantingsgatan 29, S-115 35 Stockholm. Kontakt: hello (snabel-a) suiciderescue.se © Copyright 2013-2021 | Tillsammans förhindrar vi självmord och räddar liv!