Företagsuppgifter

San Francisco Office
121 2nd St, Fl 4
San Francisco, CA 94105

Raleigh Office
12 1/2 E. Hargett St
Raleigh, NC 27601

Tele: +1-888840-0280


Besök vår webbplats:

http://www.UserVoice.com

Tack UserVoice, för att ni stödjer Suicide Rescue!

UserVoice är ett webbaserat help-desk system som effektiviserar kommunikationen mellan Suicide Rescue och våra volontärer, medarbetare, medlemmar och partners. UserVoice  används idag av 120 000 organisationer över hela jorden och deras support tab ses varje månad av över 450 miljoner människor!

UserVoice stöd gentemot Suicide Rescue är viktigt, inte minst nu i uppstartsskedet av organisation, och vi är djupt tacksamma för detta!


Några av UserVoice medarbetare: 

UserVoice Team

About UserVoice (Eng)

Launched in 2008, UserVoice is the San Francisco-based startup that empowers companies to help and understand their users, keep them happy with great support, and be even smarter about building better products. The company’s feedback forums make it easy for users to share, discuss, and vote for ideas, while its support tools enable companies to track and respond to support requests quickly and with less effort. Easy to set up and even easier to use, UserVoice can be embedded directly in websites, iPhone/iPad apps, and Facebook pages to go wherever users go. Visit the UserVoice blog, and get started today for free.